Sota aquesta història neix Kukura, un projecte que vol acompanyar a les persones en el seu procés de millora, físic, emocional i espiritual. En col·laboració amb els meus co-terapeutes, els gossos, els professionals dissenyen i realitzen activitats per estimular el desenvolupament social, psicomotor, emocional i cognitiu, dels diferents col·lectius amb els que s’interactua.


Les Intervencions Assistides amb Animals (IAA), són intervencions terapèutiques i/o educatives dirigides a aconseguir objectius concrets i ajustats a les necessitats de cada col·lectiu i/o persona, mitjançat la interacció amb el gos.
Les intervencions les realitza un tècnic en IAA i el seu co-terapeuta, el gos. A través de jocs, de l’aproximació al món animal, l’ensinistrament caní i activitats cooperatives, es treballen tots aquells objectius que prèviament s’han establert amb els professionals que intervenen directament amb els participants de les sessions.
El gos, dintre de les activitats, pren un paper protagonista i es converteix en un element multisensorial q catalitza les interaccions social, millora l’autoestima, la sensació de seguretat i la comunicació. Així com també augmenta la motivació, l’empatia, l’atenció i disminueix l’estrès.

Les activitats realitzades en grup també representen, un punt molt important en les nostres intervencions. Entre d’altres beneficis, els aprenentatges grupals, permeten a l’individu prendre consciència de la universalitat de les seves dificultats, millora qualitativament les relacions interpersonals, fomenta la receptivitat de noves informacions, potencia l’altruisme, la conducta imitativa i permet que cada membre del grup es pugui convertir en una font d’informació pels altres. Yalom (1968)


Dintre d’aquest marc d’intervenció s’integra el projecte “KUKURA”. Un projecte ideat per acompanyar a persones a partir de 2 anys en endavant, amb:


Descripción: Descripción: C:\Users\mnaranjo\Desktop\KUKURA\logo_KUKURA_01B.jpg

ü Dificultats en el reconeixement de les seves emocions i dels altres.

ü Dificultats en la gestió de les seves emocions.

ü Dificultats de memòria

ü Baix control dels seus impulsos.

ü Dificultats en les relacions socials.

ü Baixa tolerància a la frustració.

ü Manca d’atenció i concentració.

ü Dificultats i/o trastorns d’aprenentatge.

ü Descripción: Descripción: C:\Users\mnaranjo\Desktop\KUKURA\logo_KUKURA_01B.jpgBaixa autoestima.

ü Dificultats i/o trastorns de conducta.

ü Dificultats motrius.

ü Dificultats i/o trastorn en el seu desenvolupament.

Kukura és un projecte que creix des del desig de voler acompanyar, en el creixement físic, cognitiu i emocional, de totes aquelles persones que gaudeixin del contacte i la relació amb els animals.

Aquest acompanyament, es proposa fer amb un curs de coneixement del mon caní, a on mitjançant activitats lúdiques, s’aniran adquirint coneixements respecte a les necessitats d’un gos a nivell de salut, d’ensinistrament, d’higiene, d’emocions i les relacions socials entre gos-gos i gos-humà. Així com també que necessitem els humans, per cobrir les necessitats dels gossos.