El batibull biolúdic és una iniciativa per a la creació d’un projecte holístic on es porten a terme propostes properes per facilitar processos vivencials individuals i de grup.  Els Tallers es presenten com a espais per poder experimentar un viatge des de l'interior de les persones cap a en fora, afavorint l'expressió en forma de moviment i creació, o quelcom que esdevingui!QUINA ÉS LA APORTACIÓ QUE VOLEM FER?

  • Normalitzar les activitats que afavoreixen la Interioritat i la gestió equilibrada de les emocions
  • Conèixer i valorar el propi talent
  • Promoure activitats articulades en els principis de Sostenibilitat
  • Educar generant empoderament
  • Crear una comunitat que participi de manera activa en el projecte
  • Diversificar l’oferta d’activitats en el temps lliure dels infants i les famílies
  • Servir i tenir cura dels infants. Pensant  en un futur incert, intentem escampar llavors per afavorir el camí cap a una professionalització des del coneixement d’un mateix i la llibertat , amb esforços sí, però també amb plaer.
  • Oferir recursos per promoure la salut i el benestar integral​


ACOMPANYAMENT

Depen de la temàtica del Taller o la sessió.  Els acompanyants són membres actius de la Xarxa del batibull.  Persones que han desenvolupat amb habilitat la seva passió i la practiquen amb regularitat

L'equip de coordinadores dels tallers atendrà qualsevol consulta que volgueu fer