Per què el nom del batibull?

Per definició: Al s. XIX de batre i bullir. Vol dir confusió i embolic.Les propostes del Taller de vegades poden semblar un batibull, aquests moments de “confusió i embolic” animen a pensar i viure la realitat de formes diferents, amplien la percepció i faciliten l’emergir de la creativitat, que és la capacitat per crear ordre, bellesa i objectius a partir del caos.


Què entenem per holístic?

En el marc d’aquest projecte, entenem per holístic, una educació o sistema de creixement personal i grupal que impliqui, entengui i atengui de manera harmònica les dimensions que conformen l’esser humà. Un procés que integra el desenvolupament físic, emocional, intel·lectual, incloent el desenvolupament cognitiu (Hemisferi Esquerre) i l’ estètic-creador (Hemisferi Dret) i la interioritat. I alhora, com ens relacionem amb el món que ens envolta, desenvolupant-nos en l’àmbit social, ecològic-ambiental, multicultural i ètic-solidari.


Què entenem per Interioritat?

El Món interior, espai interior, o allò que tenim a dins que no és material, la essència... pensem que no cal definir-la més, sobretot pel seu caràcter intrínsec i universal.

Tothom en tenim i també sabem que hi és present.

Quan, Com i On parem atenció a la pròpia interioritat.

-Quan se’ns activa la necessitat d’atenció cap a l’interior?Depèn de la persona, podem trobar persones molt connectades i conscients, que viuen un dia a dia molt present...També persones que necessiten escoltar la seva “saviesa” interior com a reacció a una situació o esdeveniment concret.

-Com fer aquest camí cap endins?És un camí original i únic per a cada persona, no es pot ensenyar!

-On?Qualsevol lloc pot ser l’adequat. Però un espai tranquil, on ens podem relaxar, pot ajudar a l’escolta i la reflexió.


*Solucions que proposem per afavorir la Interioritat:Crear un clima experimental, agradable i lúdic.Aprofitar els espais de temps, configurats al Taller, que es dediquen a l’atenció plena, al silenci, al diàleg i les reflexions, a la capacitat per sorprendre’ns, al coneixement de les pròpies emocions i la dels altres, a connectar amb l’alegria profunda de l’ésser...Pensem que la pràctica o “entrenament” pot ajudar a cultivar el món interior, esdevenint una experiència personal, que es realitza a qualsevol moment i en qualsevol lloc.

**Beneficis

Crear un “espai intern” permet: Solucionar conflictes, tancar ferides, superar els obstacles,etc. ens condueix a moments de serenor i calma. Ens obre la porta a la vessant espiritual, no necessariament des de religió o la pertinença d’un credo concret.Sobretot permet reconèixer amb quines emocions, actituds i valors realment experimentem la felicitat. Ens permet ser nosaltres mateixos, experimentar una llibertat responsable i gaudir d’ esperit crític i honest. En definitiva ens ajuda a ser persones, abans que mares, pares, professionals, alumnes,etc.


Creativitat en quin sentit?

La creativitat és un eix fonamental del batibull, que es viu i es treballa de manera transversal i té com a finalitat poder dissenyar la pròpia vida. Cada participant esdevé una font de creativitat original i singular, capaç de comunicar-se en xarxa. Creant relacions horitzontals i enriquidores basades en el respecte.

“Perquè ser creatiu no treu energia: la dóna. Les hores semblen minuts; las idees flueixen i tu amb elles. Estàs a fora del món i al mateix temps ets dins d'ell”

-Sir Ken Robinson-


Per què les Intel·ligències múltiples?

Segons la teoria d’en Howard Gardner, la intel·ligència és multidimensional, hi ha més d'un tipus d'intel·ligència. En total s’han definit nou: intrapersonal i interpersonal (la suma és la intel·ligència emocional), naturalista, musical, visual-espacial, cinèsica-corporal, lingüística, lógico-matemática i existencial, que es relacionen entre elles. Totes són igual d’importants, es combinen de forma única en cada ésser humà i tothom les té totes en diferents graus de desenvolupament. No són etiquetes, ens ajuden per potenciar les fortaleses, atendre la diversitat d’aprenentatge i augmenten la motivació perquè la informació s’acomoda a les necessitats i preferències pròpies. En altres paraules, ens ajuden a cercar i desenvolupar el talent personal.


Com cercar el talent?

Sobretot amb un procés de consciència sobre un mateix, mirant amb atenció cap endins.Per medi de l’observació, per part dels familiars, l’acompanyant, el grup i d’un mateix, quan es desenvolupen activitats al Taller. Es poden utilitzar diferents probes per valorar el talent i el tipus d’intel·ligència que més es fa servir, però com a eina de suport i no conclusiva.


I quan ja coneixem el nostre talent?

Durant el primer curs de participació al Taller, es profunditza en l’aspecte físic i emocional, la resta del temps es dedicarà a desenvolupar activitats sovint guiades i de tant en tant lliures, aplicant estratègies didàctiques basades en les diferents intel·ligències múltiples.El segon curs i propers, els participants s’agrupen segons afinitat en diferents horaris per poder potenciar i desenvolupar el seu talent. Les sessions cada vegada seran menys dirigides per l’acompanyant, el grup serà qui tria l’àrea que vol experimentar i dissenyarà la proposta. L’equip del Taller recolzarà i donarà suport a les seves iniciatives.Orientem i participem en la cerca de nous espais o centres, per aquells i aquelles que han trobat el seu talent i el batibull se’ls hi ha fet petit


Què és això de la Sostenibilitat?

Sostenibilitat i desenvolupament sostenible: que requereix un desenvolupament tant econòmic com social mentre es protegeix el medi ambient. En el moment que no es té en compte un o dos d'ells deixa de tractar-se de Sostenibilitat.La dimensió ambiental fa referència als recursos de la Terra i a la qualitat de vida pel que fa a la higiene, alimentació, salut, habitatge, contaminació, etc.La dimensió social fa referència als recursos humans, tant des del punt de vista individual com de comunitat (drets humans, valors socials, interacció a la societat, comunicació).Perquè aquests elements, sistemes o processos, puguin durar al llarg del temps cal que econòmicament siguin viables, i s’han de mantenir actius en el transcurs del temps.És indispensable que el desenvolupament no comprometi els recursos econòmics, naturals i socials de les properes generacions. Tal com fan moltes comunitats indígenes tradicionals.


I tot plegat, per a què serveix atendre la interioritat, ser creatius i aplicar la Sostenibilitat?

Per empoderar-nos! Adonar-se'n de la sorprenent fortalesa espiritual, política, social i econòmica que tenim com a individus i com a grup per transformar la realitat que ens rodeja.Com a persones i ciutadans, empoderats, prenem consciència de la capacitat i l’oportunitat que posseïm per decidir, valorar, reaccionar, intervenir i opinar sobre tots aquells afers que ens afecten. Implicar-nos en el procés de transformació de la societat i ser part de la solució. Tot sense perdre de vista l’aspecte lúdic i el sentit del humor, que és la predisposició a allunyar-se de la tensió, relativitzar-la i positivitzar.


“Si vols canviar al món, canvia’t a tu mateix”

-Mahatma Gandhi-


Es pot participar als tallers de manera puntual?

Sí, en general el tema d’una una sessió s’obre i tanca el mateix dia, per tant és pot optar per adquirir una entrada puntual.


No tinc fills puc participar al taller familiar?

Sí. Qualsevol persona que no només s’interessi en la proposta, sinó que mostri afinitat i respecte pels grups familiars, és benvinguda.


Què fem per la Inclusió i qualitat?

Entenem com a qualitat donar resposta a les necessitats autentiques dels infants i les famílies. Des de l’escolta i l’atenció continua.Actuem per afavorir la igualtat d’oportunitats en l’accés a les activitats en el temps de lleure dels infants i promocionem accions, no només econòmiques, que involucren a la comunitat del batibull.INCLUSIÓ D’ADULTS I D’INFANTS AMB NECESSITATS ESPECIALSAccés al local preparat per persones amb mobilitat reduïda.Abordem la inclusió de infants amb discapacitat física o sensorial, psíquica o malaltia crònica o altres situacions de vulnerabilitat, amb la mediació d’un professional en educació especial.La família i el Taller són els responsables de l’adaptació: La família participa durant la sessió fent suport en l’acompanyament del grup. El batibull sota la valoració del educador especialitzat realitza adaptacions i diversificacions en el contingut de les sessions per tal d’assolir els objectius del Taller.